Referencje

Referencje

APB „THOR” Sp. z o.o.

Firma APB  „THOR” Sp. z o.o. potwierdza, że PRB MACHINE Sp. z o.o. wykonała prace ziemne w związku z inwestycją „Ratownicze badania archeologiczne na trasie budowy drogi ekspresowej S5  Poznań – Wrocław”.

 

Firma APB  „THOR” Sp. z o.o. potwierdza, że PRB MACHINE Sp. z o.o. wykonała prace ziemne w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego.”